Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

"We zijn wie we zijn door de verhalen die we over onszelf vertellen"

Narratief betekent letterlijk 'verhalend'. Onze identiteit is opgebouwd uit onze levensverhalen, die wijzelf en anderen in de loop der tijd geschreven hebben. We zien onszelf als 'zus' en 'zo' en anderen voegen daar nog 'dit' en 'dat' aan toe. Door te kijken naar hoe deze verhalen ons beïnvloeden en nieuwe verhalen over onszelf te vertellen kunnen we iets veranderen in ons leven.


Iedereen heeft een bepaald beeld van zichzelf, een bepaalde 'waarheid' over zichzelf en ziet zijn problemen als een onderdeel van zijn eigen ik. Met narratieve therapie koppelen we deze problemen los van onze eigen persoonlijkheid. Door de problemen dan aan te pakken los van jezelf krijg je heel nieuwe mogelijkheden. Er bestaan geen 'waarheden' meer over jezelf en je kan je eigen ik 'herschrijven'.


Concreet kijken we naar je levensverhalen en hun invloed op je identiteit uit verleden, heden en toekomst; voeren we gesprekken waarbij je probleem los wordt gemaakt van je eigen persoon; gebruik je je eigen metaforen in gesprekken of creatieve opdrachten om weer te geven hoe je je voelt en waar je naartoe wilt en maak je alternatieve verhaallijnen die je kunnen leren hoe je problemen anders kan aanpakken.